11 -14  Kasım 2020
1. SANAL OMUZ DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ

Kongre Başkanı

Mustafa Karahan
Kongre Sekreteri
Kerem Bilsel

Bildiri Kitabı