Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Genç Üyelik Projesi

Ad:
ODCD Genç Üye Komitesi (GÜK)

Hedef
Omuz ve dirsek cerrahisine ilgi duyan genç ortopedi uzmanları ve asistanların derneğe kazandırılması, bu alanda bilimsel araştırma yapacak nitelikli insan gücünün artırılmasıdır.

Yöntem
ODCD GÜK’ne belirlenen kıdem aralıklarına uyan tüm ortopedi ve travmatoloji uzmanları ve asistanları katılabilir.

Üyelik Kriterleri:
1. Ortopedi ve Travmatoloji alanında en az 24 ay asistanlığını tamamlamış olmak
2. Ortopedi ve Travmatoloji alanından uzmanlık süresi 5 yılı aşmamış olmak

Üyelik Avantajları:
1. ODCD tarafından düzenlenen kurs, sempozyum ve fellowship programlarına katılım önceliği ve indirimli kayıt
2. Genç üyelere özel düzenlenen online eğitimlerden faydalanma
3. Oluşturulan bilimsel araştırma gruplarında yer alarak, omuz dirsek alanında akademik çalışmalara katılabilme
4. ODCD GÜK’ne özel kapalı toplantılara katılabilme
5. ODCD burslarından faydalanma
6. Yurtdışı mesleki ziyaret başvurularından ODCD üyelerinden referans mektubu alma imkânı
7. Yurtdışı omuz ve dirsek cerrahisi kongrelerine hediye kayıt ve ulaşım desteği


Kurallar:
1. Genç üyelerin ODCD seçimlerinde oy hakkı yoktur.
2. Genç Üye Komitesi ODCD YK tarafından belirlenen YK üyesi veya üyelerinin koordinasyonunda olacaktır.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar:
1. Başvuru formu
2. CV

Genç Üyelik Projesi Başvuru Formu

Lütfen formu eksiksiz doldurup gönderiniz!