Değerli Meslektaşlarım,


Geçtiğimiz iki yılı etkileyen olağanüstü pandemi şartları nedeniyle iki kez ertelenen derneğimizin genel kurulu, 26 Haziran 2021 tarihinde yurdun dört bir yanından gelen çok kıymetli ve özverili üyelerimizin katılımı ile gerçekleşti. Yüksek bir destek ile seçilen yönetim kurulumuzda yapılan görev dağılımı neticesinde başkan olarak seçilmemin gururunu yaşamaktayım. Bize destek veren ve bu göreve layık gören tüm üyelerimize çok teşekkür ederim. Yönetim kurulu üyelerimizin tamamı bu önemli görevin üzerimize yüklediği sorumluluğun bilincindedir.

Önümüzdeki iki yıllık çalışma dönemimizde pandemi sebebiyle ertelenen eğitim faaliyetlerimizi yeniden yüzyüze devam ettirmek için tüm hazırlıklarımızı yapmaktayız. Bu amaçla öncelikle kadavra üzerinde yapılan geleneksel omuz artroplasti, artroskopi ve dirsek kurslarını bu yıl bitmedenbaşlatarak ilk faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Nisan 2022’de İzmir’de yapılacak 12. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi’nin hazırlıkları başkan Mustafa Özkan ve kongre sekreteri Mehmet Armangil öncülüğünde heyecanla devam etmektedir. Yine gelenekselleşen gezici uzman bursumuz için de başvurular en kısa sürede tekrar başlayacaktır.

Ana etkinliklerimizin yanında pandemi döneminin yaygınlaştırdığı ve alışkanlık haline gelen çevrimiçi (online) toplantı serileri çeşitlendirilerek sürdürülecektir. Özellikle merkezden uzak şehirlerde çalışan, mecburi hizmette olan ve eğitim toplantılarına katılmakta güçlük çeken ortopedi ve travmatoloji uzmanlarımıza ulaşabilmek için hem bölgesel toplantıları tekrar başlatacağız, hem de “online konsultasyon” ismini verdiğimiz bir sistem kuracağız.

Asistan kardeşlerimizi de unutmadık. Onlar için de omuz ve dirsek cerrahisi konusundaki temel teorik ve cerrahi eğitimlerine katkı amacıyla projelerimiz hazırlanıyor. Bu çalışmalarımızın detayları konusunda duyurularımızı hem www.omuzdirsekcerrahisi.org internet sayfamızdan hem de Instagram’da@odcd_official adresimizden takip edebilirsiniz.

Dönemimiz boyunca yukarıda özetlediğim faaliyetlerimiz için tabii ki ciddi miktarda entelektüel ve fiziksel insan gücü desteğine ihtiyacımız olacaktır. Tüm üyelerimiz ve potansiyel üyelerimizi bu amaçlarımızı desteklemeleri için çeşitli vesilelerle davet edeceğiz. Kabul edip bize katkı verecek olan tüm meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.
Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği hepimizindir.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Ata Can Atalar
Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Başkanı